Projekt Unijny

DOTACJE NA INNOWACJE

INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

POIG 8.2

Firma Net-Investors Group sp. z o.o. realizuje projekt p.n. Implementacja zaawansowanego integratora B2B umożliwiającego automatyzację procesów biznesowych zachodzących pomiędzy Wnioskodawcą a jego partnerami biznesowymi. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego auto call tracker w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B.

Przedmiotem projektu o charakterze informatyczno – technicznym jest połączenie i usprawnienie zewnętrznych procesów: procesu pozyskiwania ofert i procesu udostępniania ofert – zachodzących pomiędzy firmą Net-Investors Group Sp. z o. o., a jej partnerami biznesowymi (Content Providerami i Partnerami handlowymi) stanowiącymi kluczowych dostawców i odbiorców. Realizacja tego zadania nastąpić ma poprzez wykonanie przez wyłoniony podmiot, a następnie zakupienie i wdrożenie systemu informatycznego typu B2B, jak również nabycie usług towarzyszących.

Kontakt w sprawie projektu: info@net-investors.pl

Oficjalny portal Unii Europejskiej

Program Innowacyjna gospodarka

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Zapytanie ofertowe 22.10.2014

Specyfikacja zakresu zamówienia

Zapytanie ofertowe

Wzór oferty

Protokół wyboru najkorzystniejszej oferty

Zapytanie ofertowe 24.08.2015

Zapytanie ofertowe

Wzór formularza ofertowego

Protokół wyboru najkorzystniejszej oferty

Projekty Unijne